PROIECTUL SAVE

Proiectul SAVE îşi propune să îmbunătăţească calitatea sistemelor de prevenţie şi detecţie a cazurilor de violenţă asupra copiilor din Europa şi să limiteze efectele acesteia asupra victimelor pe termen mediu / lung.

Prin intermediul unui Model de intervenţie modular şi inovator, bazat pe ipoteza parteneriatelor public-private pentru soluţii eficiente economic şi care include acţiuni concrete în teritoriu şi instrumente ICT, cu implicarea directă a grupurilor ţintă de copii abuzaţi sau a victimelor adulte ale violenţei la vârste mici şi, de asemenea, a părinţilor şi profesorilor, luând în considerare personajele educaţionale ce reprezintă o referinţă pentru tineri.

Această publicaţie a fost… editată cu sprijinul… financiar al Programului Daphne al Uniunii Europene.

Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea unică a partenerilor care implementează proiectul SAVE şi nu se va considera că reflectă în vreun mod opiniile Comisiei Europene.

ue_daphne

Beneficiarii, grupurile ţintă şi motivaţia alegerii

children-victims2

Victimele violenţei

Victimele violenţei în copilărie (inclusiv adulţii) şi copiii care riscă să devină victime ale violenţei.

Există nişte lacune în furnizarea de servicii sociale acestui grup ţintă, în unele ţări Europene; în al doilea rând, există o lipsă de cunoştinţe şi a capacităţii familiilor şi profesorilor de a detecta existenţa comportamentului violent

Padres

Părinţi

Familiile sunt primul mediu educaţional pentru copii. Părinţii trebuie să primească informaţiile şi instrumentele corecte pentru a putea detecta existenţa abuzurilor şi a violenţei contra copiilor lor, chiar şi în cadrul familiei.

TEACHERS / EDUCATION STAFF

Profesori / personal şcolar

Şcolile trebuie să fie al doilea loc (în ceea ce priveşte importanţa) pentru o bună educaţie a copiilor în ceea ce priveşte detectarea şi prevenţia violenţei (şcolile sunt deseori locul unde are loc violenţa)

SATKEHOLDERS

Factori de interes publici şi privaţi

Profesioniştii publici (Personalul medical şi paramedical, asistenţii sociali) şi privaţi (ONG-uri şiAsociaţii) sunt a treia ţintă a proiectului SAVE, pentru o cooperare consolidată şi planificarea sarcinilor între sistemul public şi instituţiile şi asociaţiile private, în scopul cooperării