Parteneri

Parteneriatul proiectului SAVE este construit în jurul unei nevoi specifice a beneficiarilor finali şi, de asemenea, în jurul cerinţelor tehnice (în ceea ce priveşte competenţele şi puterea de decizie) necesare pentru realizarea şi implementarea unui model operativ de intervenţie validat la nivel UE. În acest scop, parteneriatul este compus din 3 tipuri diferite de subiecţi:

A) Factori de decizie la nivelul fiecărei ţări, având putere de decizie cu referire la subiectul vizat: Unitatea Sanitară Locală nr. 93 Veneto Regioni, Regiunea Creta şi Municipiul Cluj au puterea de a verifica şi planifica experimentarea modelului şi corespondenţei sale cu nevoile beneficiarilor

B) Institute de cercetare (pentru a elabora / valida modelul dintr-un punct de vedere ştiinţific, cu emfază asupra soluţiilor ICT): VIVA e.z (Germania) şi Universitatea din Valencia (Spania) reprezintă centrele de cercetare importante din Europa. Ambele au o experienţă vastă în cercetarea socială la nivel UE, în general, cu pregătire specială în planificarea instrumentelor ICT şi dezvoltarea acestora pentru a asista instituţiile publice în furnizarea de servicii sociale.

C) ONG-urile care acţionează în câmpul prevenţiei şi detecţiei violenţei şi al gestionării cazurilor (pentru a îndeplini direct nevoile beneficiarului şi pentru a asigura o abordare de jos în sus a problemei): Asociaţia Dafne (Italia) şi Zavod Emma (Slovenia) reprezintă doi dintre subiecţii care oferă servicii victimelor Violenţei, la nivel privat, de peste 10 ani.

Azienda-ulss9-treviso

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, Italy

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, Italy

 

Azienda ULSS 9 Treviso (LHA9) este o autoritate sanitară locală din Regiunea Veneto, care furnizează servicii medicale şi sociale unui număr de 37 de municipii, acoperind peste 400.000,500 de locuitori, cu un număr în creştere de imigranţi şi bătrâni, în conformitate cu tendinţele regionale şi naţionale.

Conform sistemului sanitar regional, LHA9 este unul dintre cei mai importanţi actori din sfera serviciilor sociale la nivel local. Prin intermediul unui model integrat de asistenţă, bazat pe 2 unităţi teritoriale numite „districte sanitare”, oferă asistenţă pentru nevoile globale ale persoanelor, cu referire în special la acţiuni aferente sănătăţii şi protecţiei sociale. LHA9 oferă servicii sociale relevante din punct de vedere medical, cu scopul de a susţine starea de sănătate a persoanelor afectate de handicap sau excludere socială. În plus, în colaborare strictă cu departamentele sociale ale municipiilor, districtele sanitare analizează tendinţele şi fenomenele comunitare, diseminează informaţii despre servicii şi răspund necesităţilor informaţionale la diferite niveluri (utilizatori individuali, familii, asociaţii şi grupuri comunitare).

 

În ultimii 10 ani, LHA9 a participat la şi a coordonat (direct sau în numele Regiunii Veneto) diferite proiecte finanţate de UE, precum proiecte de cercetare în baza celui de-al 7-lea Program Cadru şi a Programului HEALTH (PNS Euronet, EuRoBoNet, Rarecare, EUROSARC & APPCARE în desfăşurare) şi proiecte de inovaţie şi telemedicină în baza fostului program E-TEN şi programului curent CIP (Optimum Health, Optimum Initial Deployment, Renewing Health, Mastermind). Este implicat de asemenea în mai multe programe de cercetare naţionale şi regionale. Pentru a asigura o gestionare administrativă coordonată a proiectelor, LHA9 a creat o divizie specifică de cercetare şi dezvoltare, care monitorizează toate proiectele pe întreaga durată a vieţii, de la cererea de oferte la raportarea finală.

 

Site-ul nostru web: www.ulss.tv.it

regione del veneto

Regiunea Veneto, Italia

Regiunea Veneto are 4,936 milioane de locuitori şi este împărţită în 7 provincii. Printre zonele sale de competenţă aferente proiectului SAVE, departamentul de servicii sociale dezvoltă politici integrate pentru recunoaşterea promovării şi asistenţei familiei şi minorilor. De asemenea, „susţine” centrele familiale publice aflate în 22 ULSS, cele 28 de centre familiale private şi alianţele pentru familii (lansate recent, care aduc împreună reţele locale, inclusiv municipii, sectorul educaţional, societatea civilă şi sectorul privat). De asemenea, programele sunt dezvoltate pentru a lupta contra excluderii sociale, pentru prevenirea violenţei şi pentru tratamentul dependenţei. Mai precis, au fost dezvoltate „strategii comune pentru a lupta contra şi a preveni violenţa domestică şi de gen”, cu un protocol specific semnat în 2014. Acest protocol este un angajament de implementare a măsurilor Convenţiei de la Istambul, conceput ca instrument operaţional pentru oferirea de asistenţă victimelor violenţei şi pentru a lupta contra violenţei.

 

La nivel european, Regiunea Veneto coordonează, din 1999, Reţeaua Europeană ENSA pentru Autorităţile Sociale şi este membră a Consiliului director al reţelelor ELISAN de incluziune socială şi a reţelelor de acţiune socială. Ambele reţele sunt asociate în cadrul propunerii de proiect SAVE (Soluţii contra Violenţei în Europa). ENSA este împărţită în 5 câmpuri de intervenţie, tineret şi familie, copil şi familie, bătrâni cu dizabilităţi şi incluziune socială, care sunt manageriate de un coordonator local diferit. Grupurile ENSA care lucrează cu tineret şi copii au fost implicate în dezvoltarea propunerii SAVE. Consiliul ELISAN a fost informat regulat şi a diseminat iniţiativele proiectului prin intermediul instrumentelor sale de informare, precum ar fi buletinul de ştiri. Polibienestar al partenerului din Valencia la această propunere este membru al Elisan şi al ENSA. În plus, Regiunea Veneto este membră a Consiliului ESN (Reţeaua Socială Europeană)

 

Site-ul nostru web:  www.regione.veneto.it

Associazione Dafne

Asociaţia Dafne

Asociaţia Dafne a fost fondată în 2007 în Italia, în urma unui eveniment dureros de violenţă sexuală în care a fost implicat un profesor de şcoală primară şi care a implicat cincizeci de copii. Asociaţia este înregistrată ca Asociaţia de Promovare Socială a Regiunii Veneto şi este compusă din voluntari. Uneori, necesită colaborarea unor profesionişti externi precum ar fi psihologii, medicii, asistenţii sociali, avocaţii, profesorii şi educatorii.

 

Asociaţia Daphne este activă în ceea ce priveşte prevenţia, abordarea şi limitarea violenţei contra copiilor şi îşi doreşte să promoveze o cultură a ocrotirii şi protecţiei drepturilor copiilor. Colaborează cu instituţiile educaţionale, administraţiile publice, poliţia, tribunalul şi alte asociaţii voluntare din teritoriu. Oferă servicii de consultanţă juridică, asistenţă pentru şi în timpul raportării infracţiunilor contra copiilor şi asistenţă psihoterapeutică pentru victime.

Site-ul nostru web: http://www.associazionedafnetrichiana.it/

Polibienestar

Institutul de cercetare POLIBIENESTAR

POLIBIENESTAR, Institutul de cercetare în domeniul politicilor asistenţei sociale este un institut de cercetare al Universităţii din Valencia. Cunoscut la nivel internaţional, sferele sale principale de cercetare sunt inovaţia în tehnologia socială, consilierea tehnică şi formarea în câmpul politicii sociale.

 

Timp de 20 de ani, a desfăşurat cercetări de bază şi aplicate referitor la aspectele economice, sociale, politice şi ale durabilităţii tehnice ale sistemelor de asistenţă socială. A oferit consiliere companiilor din administraţie şi private cu referire la planificarea, designul şi implementarea asistenţei sociale şi la resursele şi politicile durabile.

 

POLIBIENESTAR are rolul de echipă de consiliere pentru companiile din administraţie şi private pentru planificarea, designul, dezvoltarea şi evaluarea politicilor, departamentelor şi serviciilor.

 

În câmpul protecţiei copiilor şi victimelor, Polibienestar a efectuat cercetări ale violenţei din partea părinţilor, ale protecţiei drepturilor copiilor, ale grupurilor de tineri vulnerabili şi educaţiei parentale pozitive, printre alte chestiuni.

Site-ul nostru web: www.polibienestar.org

five

FIVE e.V ZfKj

Centrul pentru Cercetarea Copilăriei şi Adolescenţei (german: YfKJ) este un institut de cercetare în cadrul Asociaţiei pentru Cercetare şi Inovaţie (FIVE e V.) a Universităţii Protestante de Ştiinţe Aplicate din Freiburg. Având activitate în cercetarea de bază, aplicată şi evaluarea proiectelor şi subiectelor pentru Centrul pentru Cercetarea Copilăriei şi Adolescenţei este implicat în următoarele domenii: promovarea calităţii profesiilor sociale, promovarea sănătăţii psihologice (rezistenţă), colaborarea cu familiile, bunăstarea tineretului şi psihoterapia cu copii şi adolescenţi.

 

În plus, oferă consiliere şi asistenţă instituţiilor pentru bunăstarea tineretului în implementarea proceselor de sporire a calităţii. O echipă multidisciplinară de cercetători calitativi şi cantitativi lucrează împreună, pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru fiecare proiect şi caz individual. Pentru proiectul SAVE, Dr. Michael Wiénsche şi Julia Kamenicek (ambii asistenţi sociali) sunt membrii de echipă implicaţi.

Site-ul nostru web: www.zfkj.de

zavod-emma

Institutul Zavod Emma

Institutul Emma este o organizaţie non-profit fondată în februarie 2000 în Ljubljana, cu scopul de a oferi asistenţă expertă şi gratuită pentru copii, adolescenţi, fete adolescente şi victime femei ale violenţei. Oferind, de asemenea, asistenţă psihosocială profesionistă victimelor violenţei, fiind activi şi în câmpul prevenţiei, deoarece credem că doar o operaţiune completă ar putea duce la rezultatele dorite, adică toleranţa zero faţă de violenţa în societate.

 

Institutul Emma, care lucrează în câmpul violenţei în familie, al abuzului sexual şi al altor probleme majore referitoare la drepturile de bază ale copiilor, adolescenţilor şi adulţilor se confruntă cu exemple concrete de încălcări grave ale drepturilor omului la toate nivelurile de la contextul familial, instituţional şi în cele din urmă la cel social. Premisa noastră fundamentală a fost şi va fi susţinerea şi protejarea individului la toate nivelurile, atunci când ni se solicită ajutorul.

 

Institutul, în temeiul statutului şi programului său, în contextul activităţii sale, furnizează asistenţă telefonică, individuală şi de grup. În aceste zone, instituţia încurajează şi asigură eliminarea factorilor negativi în ceea ce priveşte reducerea excluderii sociale a utilizatorilor şi ajutarea la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor.

 

Echipa slovenă a proiectului, care se ocupă în special de coordonarea WS3.1 (Construirea capacităţii), este compusă din Dna. Dzevada Popaja, directoare a Centrului pentru Îngrijirea Psihologică a Victimelor Violenţei (Emma Zavod), cu o experienţă vastă şi competenţe ca psiholog pentru copii şi tineri. Este susţinută de Dna. Mateja Gustin (expert tematic), expertă în formarea voluntarilor şi operatorilor în câmpul asistenţei victimelor violenţei, de către Dna. Natalija Gregoric, expertă în formarea şi Consilierea victimelor violenţei, de către Dna. Natasha Resnik, care se ocupă de managementul general al proiectelor şi activităţile de comunicare.

 

Site-ul nostru web: http://zavod-emma.si/

Region-of-crete

Regiunea Creta

Regiunea Creta este o autoritate guvernamentală locală de nivel doi din Grecia. Oferă Servicii în beneficiul cetăţenilor. Este o entitate juridică publică. Este organizată şi operată în conformitate cu Legea 3852/10 (FEK 87/07-06-2010) Kallikratis, din Grecia Programă. Este compusă din 6 directorate generale şi 36 de directorate care susţin dezvoltarea economică, socială şi culturală a Insulei Creta.

 

Regiunea Creta proiectează, planifică şi implementează politicile la nivel regional ca parte din responsabilitatea sa, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi coeziunii sociale, luând în considerare politicile naţionale şi europene. Regiunea Creta oferă servicii sanitare publice şi de asistenţă socială cu competenţe în:

  • acţiuni sociale referitoare la familie, copil, bătrâni, grupuri de persoane cu handicap şi vulnerabile
  • Acţiuni de integrare economică şi socială
  • Efectuarea de cercetări pentru prevenirea şi tratarea problemelor sociale

Cooperarea cu partenerii locali, regionali şi UE este esenţială pentru succesul
Obiectivului Regiunii Creta. Dialogul, experienţa, expertiza şi schimbul de cunoştinţe între partenerii naţionali şi UE este mijlocul cheie pentru ca Regiunea Creta să-şi îndeplinească cu succes ţelurile de dezvoltare şi coeziune socială.

Regiunea Creta a dezvoltat o Strategie pentru combaterea sărăciei şi excluderii sociale până în 2020, cu scopul şi în accepţiunea strategiei naţionale şi UE Europe 2020. Strategia conţine o serie de acţiuni referitoare la protecţia copiilor. Regiunea Creta este, de asemenea, membră a reţelelor europene ELISAN şi ENSA, în contextul depunerii de eforturi pentru îndeplinirea scopurilor strategice pentru integrare socială şi protecţie inovatoare.

Site-ul nostru web: www.erete.gov.gr

cluj-napoca

Departamentul de servicii sociale şi medicale Cluj-Napoca

Departamentul de servicii sociale şi medicale Cluj-Napoca este un furnizor public de servicii sociale şi medicale şi are misiunea de a identifica problemele sociale ale comunităţii locale şi găsirea de soluţii adecvate referitoare la protecţia copilului şi a familiei, la persoanele în vârstă, cu dizabilităţi sau alte persoane nevoiaşe sau grupuri vulnerabile.

 

De la fondarea sa în 2008, acţiunile şi proiectele Departamentului de servicii sociale şi medicale sunt îndreptate către individ, familie şi comunitate cu obiectivul de a preveni situaţiile care ar putea duce la marginalizarea socială, susţinând persoanele vulnerabile în depăşirea dificultăţilor, pentru a limita sau gestiona efectele temporare sau permanente ale situaţiilor care generează / pot genera excluderea socială sau marginalizarea.

 

Site-urile noastre web: www.primariaclujnapoca.ro / www.dasmclujnapoca.ro