PREVENŢIE / DETECŢIE

Una dintre problemele principale percepute la nivel UE în raport cu prevenţia şi detecţia violenţei contra copiilor o reprezintă lipsa măsurilor de prevenţie, în special în ceea ce priveşte responsabilii de educaţie (profesori şi familii) şi copiii înşişi şi subestimarea numărului de victime, deoarece majoritatea cazurilor sunt ascunse, neraportate, acoperite din frică sau ruşine.

Modelul SAVE a fost conceput pentru are soluţiona aceste probleme, cu acţiuni specifice menite să:

 • Ofere copiilor instrumentele necesare pentru a se proteja
 • Promoveze şi să susţină rolul şcolilor şi să valorifice rolul profesorilor şi să le consolideze competenţa şi abilităţile în sfera prevenirii şi detectării abuzurilor
 • Să garanteze fiecărui adult, care are o relaţie cu un copil, un nivel minim de instruire pentru a recunoaşte şi detecta un strigăt de ajutor
tumblr_nk8o4x2Zjh1teue7jo1_1280
concept

De asemenea, în urma unei analize detaliate, efectuată în 6 ţări implicate în Proiectul SAVE, a reieşit că nu există o conexiune suficient de puternică între prevenţie şi detecţie şi că intervenţiile anterioare de prevenţie se concentrau doar pe un singur tip de violenţă.

 

Prin urmare, pornind de la problemele de mai sus, Modelul SAVE se bazează pe presupunerea că:

 • Există o coexistenţă continuă şi interacţiune între diferite procese: Prevenţie – detecţie şi gestionarea cazurilor
 • Toate tipurile de violenţă trebuie gestionate prin toate procesele, mai precis

Modelul SAVE porneşte de la definirea prevenţiei ca proces bidirecţional considerat în cadrul unei perspective de promovare a sănătăţii şi afirmă că:

 • Concepţia violenţei suferite / întreprinse trebuie înlocuită cu un punct de vedere al oferirii unei soluţii de gestionare a violenţei, care generează expertiză pentru auto-protecţie şi hetero-protecţie;
 • Instruirea este considerată strategia principală care permite îndeplinirea obiectivului de prevenţie şi detecţie
 • Prevenţia şi detecţia trebuie să se adreseze întregii comunităţi pentru a-i permite, prin formare specifică, să genereze protecţie şi sănătate pentru toţi.

MODULELE DE PREVENŢIE / DETECŢIE SUNT CONECTATE STRICT
ŞI SUNT ÎMPĂRŢITE ÎN TREI ETAPE PRINCIPALE:

1. Instruirea promotorilor

Prima etapă se numeşte Instruirea promotorilor şi prevede diseminarea proiectului SAVE de către operatorii SAVE şi implică activităţile de instruire pentru protecţia personală şi a altora în cadrul propriei comunităţi.

 

După colectarea participaţiilor, operatorii SAVE vor susţine un curs de formare care are obiectivul de a instrui participanţii cu referire la modul dezvoltării violenţei şi gestionarea şi soluţionarea acesteia. Mai precis, cursul promotorilor oferă instruire specifică referitoare la predarea competenţelor de protecţie personală şi a altora, copiilor, şi la modul de promovare a detecţiei de către copii, prin susţinerea unui workshop adresat minorilor.

 

Cursul promotorilor este planificat, de asemenea, ca oportunitate fezabilă de a promova detecţia violenţei trăite de adulţi în copilărie. La finalul cursului, oameni, instruiţi în subiectul promovării, vor fi capabili să promoveze sănătatea şi detecţia violenţei în cadrul comunităţii.

2. Workshop V.c.V. (voce contra violenţei)

A doua etapă prevede workshop-ul V.c.V. (voce contra violenţei). Workshop-ul constă în întâlniri între promotor şi copii: ţelul este de a promova capacitatea de protecţie personală şi a altora.

 

În această fază, este posibilă detecţia violenţei, datorită subiectului şi utilizării de instrumente specifice interactive de detecţie.

 

Această situaţia va fi monitorizată îndeaproape de operatorii Save, cărora fiecare promotor le va raporta; în plus, promotorii vor primi un manual al workshop-ului, unde vor găsi practicile speciale de utilizat în fiecare caz de detecţie, pentru a oferi confidenţialitate, pentru a asculta şi a aduna informaţii şi pentru a determina acţiunile adecvate de raportare (de ex. informarea profesioniştilor calificaţi care se ocupă de gestionarea cazurilor de violenţă).

 

Rezultatul workshop-ului va fi detecţia violenţei suferite (dacă există) şi producerea unui videoclip, produs de copii prin lucrul în echipă, răspunzând la următoarele întrebări: „Ce este violenţa?” „Ce faci înainte ca violenţa să aibă loc (pentru a o evita)?” şi „Ce poţi face când violenţa ţi se întâmplă ţie sau unui prieten de-al tău?”

3. Videoclip Save

A treia etapă este videoclipul SAVE, o acţiune pentru cetăţeni. În această fază de intervenţie, operatorii SAVE, după selectarea videoclipurilor realizate de către ţinta din fiecare ţară parteneră, vor realiza un videoclip unic ce va fi considerat videoclipul proiectului SAVE.

 

După realizarea videoclipului Save, următoarea acţiune va fi identificarea posibilelor contexte instituţionale şi non-instituţionale pentru difuzarea videoclipului şi diseminarea produsului comunităţii, referitor la promovarea gestionării violenţei, în cadrul comunităţii.

 

Această acţiune răspunde de asemenea nevoii de conştientizare sporită a problemei violenţei contra copiilor, în cadrul publicului general şi al factorilor de decizie.

INOVAŢIE

Proiectul SAVE se adresează specific zonei de prioritate pentru susţinerea victimelor violenţei, obiectivul principal al proiectului fiind crearea unui model de intervenţie public – privat specific, pentru oferirea de asistenţă specializată victimelor violenţei (copii şi adulţi care au suferit în urma violenţei în copilărie) pe o perioadă medie şi lungă, cu o concentrare specifică asupra instrumentelor ICT de planificare şi dezvoltare, însoţite de măsuri de prevenţie şi detecţie ale cazurilor de violenţă contra copiilor şi tinerilor la nivel UE. Mai precis, valoarea adăugată a proiectului SAVE, în zona prioritară aleasă, este crearea unui model cuprinzător şi operativ de intervenţie, aplicabil direct de către operatori şi factorii de decizie la nivel UE, datorită unei activităţi comune de modelare, experimentare şi adaptare, pe baza criteriilor „modularităţii intervenţiei.”

De asemenea, modelul SAVE se bazează pe soluţia web inovatoare ICT (reţea de socializare, web 2.0 şi pe materialele de învăţământ de la distanţă) care este menită să pună la dispoziţie informaţiile disponibile.

 

Modelul de intervenţie SAVE, dezvoltat în comun de către mai mulţi specialişti şi experţi UE, este menit să le ofere factorilor de decizie UE şi operatorilor un nou instrument (planificat şi testat în 6 ţări) pentru planificarea politicilor sociale în sfera prevenţiei, detecţiei şi gestionării cazurilor de violenţă.

 

Această abordare inovatoare dezvoltată în dimensiunea europeană va ajuta, de asemenea, partenerii să intre în contact cu politici UE foarte importante: promovarea parteneriatului public-privat şi îmbunătăţirea utilizării instrumentelor ICT referitoare la problemele sociale), conform strategiei Europe 2020 (Digital Agenda)

Probleme detectate Obiectivul proiectului
 • Copiii, victime ale violenţei, primesc de obicei asistenţă atunci când are loc violenţa, însă nu pe termen lung
 • Asistenţa pe termen mediu şi lung oferită copiilor la câţiva ani după abuz costă mult şi duce la o „privatizare a asistenţei – terapie”
 • Studierea şi testarea soluţiilor eficiente din punct de vedere economic pentru o abordare globală eficientă a violenţei (prevenţia, detecţia, primul ajutor şi asistenţa pe termen mediu şi lung), prin iniţiative PPPs şi instrumente ICT
 • Activarea sectorului privat (ONG-uri) ridică probleme de standardizare:
 • Lipsa inovaţiei în ceea ce priveşte metodologia şi instrumentele disponibile, ceea ce duce la o o gamă redusă de soluţii tradiţionale (sunt necesare instrumente ICT noi);
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor operatorilor locali cu referire la modelele câştig-câştig în ţările UE şi favorizarea transferabilităţii
 • Realizarea şi testarea unui model inovator de intervenţie (cu instrumentele operative capabile să sporească calitatea SVV la nivel european şi datorită soluţiilor ICT pentru gestionarea cazurilor;
 • Lipsa de măsuri de prevenţie a violenţei, în special, în ceea ce priveşte persoanele responsabile de copii, educaţie (profesori şi familii) şi copiii înşişi;
 • Subestimarea numărului de victime ale violenţei din Europa,
  din cauza faptului că majoritatea cazurilor sunt ascunse, neraportate, acoperite din frică sau ruşine.
 • Oferirea instrumentelor necesare pentru a se proteja, copiilor;
 • Promovarea şi susţinerea rolului şcolilor şi valorificarea rolului profesorilor şi consolidarea competenţei şi abilităţilor acestora în sfera prevenirii şi detectării abuzurilor;
 • Garantarea pentru fiecare adult, care are o relaţie cu un copil, a unui nivel minim de formare pentru recunoaşterea şi detectarea unui strigăt de ajutor
 • O conştientizare generală scăzută a factorilor de decizie şi instituţiilor care lucrează în sfera socială în ceea ce priveşte dimensiunea problemei
 • Informarea opiniei publice, pentru a face parte activă din promovarea şi afirmarea drepturilor copiilor;
 • Sporirea conştientizării în ceea ce priveşte protejarea cetăţenilor minori contra riscului de a fi abuzaţi, prin mass-media, site-uri web şi telefonul mobil