ΕΡΓΟ SAVE

Το έργο SAVE έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των συστημάτων πρόληψης και ανίχνευσης περιπτώσεων βίας κατά παιδιών στην Ευρώπη και τον περιορισμό των συνεπειών της για τα θύματα σε μεσοπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μέσα από ένα καινοτόμο αρθρωτό μοντέλο παρέμβασης που βασίζεται στην συνεργασία δημοσίου/ιδιωτών για οικονομικά αποδοτικές λύσεις και συμπεριλαμβάνοντας επιτόπιες δράσεις καθώς και εργαλεία ΤΠΕ, με την άμεση συμμετοχή ως ομάδων στόχων των κακοποιημένων παιδιών ή των ενηλίκων θυμάτων βίας σε μικρή ηλικία, καθώς και γονέων και δασκάλων.  Θεωρείται προσφορά εκπαιδευτικών στοιχείων για τους νέους.

Αυτή η δημοσίευση έχει … παραχθεί με την οικονομική … υποστήριξη του Προγράμματος Daphne της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων υλοποίησης του έργου SAVE και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ue_daphne

Δικαιούχοι, ομάδες-στόχοι και κίνητρα των επιλογών

children-victims2

Θύματα βίας

Τα θύματα της βίας στην παιδική ηλικία (συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων) και τα παιδιά που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας.

Υπάρχουν κάποια κενά στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε αυτόν το στόχο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

δεύτερον, υπάρχει έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση της ύπαρξης των βίαιων συμπεριφορών.

Padres

Γονείς

Οι οικογένειες είναι το πρώτο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τα παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να αποκτήσουν τις σωστές γνώσεις και τα εργαλεία για να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν την ύπαρξη καταχρήσεων και βίας κατά των παιδιών τους, και μέσα στην ίδια την οικογένεια.

TEACHERS / EDUCATION STAFF

Δάσκαλοι/επαγγελματίες εκπαίδευσης

Τα σχολεία πρέπει να είναι το δεύτερο σημείο (από την άποψη της σημασίας) για μια καλή εκπαίδευση των παιδιών σε σχέση με την ανίχνευση και την πρόληψη της βίας (το σχολείο είναι επίσης συχνά ένα μέρος όπου προκύπτει η βία).

SATKEHOLDERS

Δημόσιοι και ιδιώτες εμπλεκόμενοι

Οι επαγγελματίες του δημοσίου (ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί) και του ιδιωτικό τομέα (μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις) είναι ο τρίτος στόχος του προγράμματος SAVE, για ισχυρότερη συνεργασία και δράσεις προγραμματισμού μεταξύ του δημόσιου συστήματος. και ενώσεων ιδιωτικών φορέων, σε μια λογική συμπληρωματικότητας.